Το όραμά μας

χρόνια ήδη αφήνουμε το δικό μας ξεχωριστό αποτύπωμα στην εκπαίδευση, γιατί ενδιαφερόμαστε πραγματικά για κάθε μαθητή μας. Όλα τα μέλη της Διεύθυνσης προερχόμενα από την οικογένεια εκπαιδευτικών Καντά (τρεις γενιές), με όραμα, αγάπη για το παιδί και αφοσίωση στο παιδαγωγικό έργο, έχουμε δημιουργήσει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Βριλήσσια, τέσσερις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Με σεβασμό στην οικογενειακή παράδοση, ευθύνη για την ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών μας και έμφαση στην ανθρωπιστική και κοινωνική παιδεία, αναγνωρίζουμε στα πρόσωπά τους, τους αυριανούς ενεργούς πολίτες και αποτελεσματικούς εργαζόμενους της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης. Υιοθετούμε επίσης καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλών προσδοκιών και επιτευγμάτων.

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά δίνουμε τη δική μας απάντηση, σε σύγχρονα ερωτήματα και απαιτήσεις, η οποία πηγάζει από τη γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου μας και τους στόχους που απορρέουν από εκείνη. Σταθερά επιδιώκουμε να παρέχουμε ποιοτική, ολοκληρωμένη παιδεία που βασίζεται στο ακόλουθο τρίπτυχο:

  1. Ανθρωπιστική Παιδεία προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα: Επειδή οι γνώσεις ανανεώνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς, είναι επιτακτική ανάγκη να δίνουμε έμφαση σε μια κοινωνία στην οποία τα μέλη της προσαρμόζονται στις συχνές μεταβολές, κατακτώντας την ικανότητα να μετασχηματίζουν τις εμπειρίες τους σε ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής εξέλιξης. Έχοντας ως αφετηρία τη γνωριμία και κατανόηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς σε δημιουργικό διάλογο με τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο, αποβλέπουμε οι σημερινοί μαθητές μας να είναι οι αυριανοί Έλληνες πολίτες του κόσμου.
  2. Δημιουργία δημοκρατικά σκεπτόμενων πολιτών: Πιστεύουμε ότι κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Έχει τις δικές του ανησυχίες, αμφιβολίες, ενδιαφέροντα, ανάγκες και διαρκώς θέτει τα δικά του ερωτήματα, στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τον κόσμο και να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία. Με συνεχή φροντίδα και σεβασμό στις ατομικές διαφορές, πρωταρχικός μας στόχος είναι η αξιοποίηση των μαθησιακών εμπειριών στην κατεύθυνση της δημιουργικής ένταξης του ατόμου, στην κοινωνία.
  3. Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες: Θεωρούμε σημαντική προϋπόθεση για την εξέλιξη των ίδιων των μαθητών μέσα στην κοινωνία της γνώσης, την εξοικείωσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών και την αξιοποίησή τους, με κριτική διάθεση, όσων αφορά την ανακάλυψης της γνώσης τον εμπλουτισμό των ενδιαφερόντων, την ευρύτερη επαφή με τον πολιτισμό και την τέχνη.

Οι τέσσερις λοιπόν βασικοί άξονες στην παιδαγωγική διαδικασία, για τους μαθητές μας, είναι να:

Μαθαίνουν να Γνωρίζουν, Μαθαίνουν να Πράττουν, Μαθαίνουν να είναι, Μαθαίνουν να ζουν μαζί με άλλους.