Υποτροφίες – γενικές πληροφορίες

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά χορηγούμε υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μαθητές που επιτυγχάνουν σε γραπτές εξετάσεις τις οποίες διενεργούν τα Εκπαιδευτήρια Καντά μέσα στο μήνα Μάιο. Οι υποτροφίες ισχύουν για όσο διάστημα οι μαθητές διαφαλίζουν υψηλές επιδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία Γυμνασίου-Λυκείου.