Υποτροφίες – γενικές πληροφορίες

Στο σχολείο υλοποιούμε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών στην Α’ Γυμνασίου (για το σχολικό έτος 2024-2025).

Το σύνολο των υποτροφιών είναι τρεις (3) είτε για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καντά είτε για μαθητές άλλων σχολείων (δημόσιων ή ιδιωτικών).

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν, αφορούν έκπτωση 40% επί των ετησίων διδάκτρων της Α’ Γυμνασίου και για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες μαθητών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Την υποτροφία θα λάβουν οι 3 πρώτοι μαθητές οι οποίοι θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (άνω του 84/100) στο Μ.Ο. των τριών εξεταζομένων μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά).
 • Μαθητής ο οποίος, αφού συμμετάσχει στις εξετάσεις, λάβει τελικά υποτροφία, έχει περιθώριο χρήσης αυτής, μέσω της εγγραφής του στην Α’ Γυμνασίου των Εκπαιδευτήριων Καντά είκοσι ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 • Επειδή η λήψη υποτροφίας συνεπάγεται έκπτωση 40% επί των ετησίων διδάκτρων, δεν προβλέπεται άλλου είδους ή περαιτέρω έκπτωση συναρτώμενη με την εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου των διδάκτρων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
 • Ενδεικτικά θέματα για εξάσκηση μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Διευκρινίζεται επίσης ότι τις δυνατότητές του μπορεί να δοκιμάσει και όποιος μαθητής επιθυμεί, ανεξάρτητα από τη λήψη υποτροφίας, με στόχο να βελτιώσει δεξιότητές του, συμμετέχοντας στη διαδικασία.

Ως προς τους όρους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών δίνουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19/5/2024, κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου, Ομήρου 15.

Μαθηματικά 9:30-10:30

Διάλειμμα 10:30-10:40

Γλώσσα 10:40-11:40

Διάλειμμα 11:40-11:50

Αγγλικά 11:50-12:50

Μαθηματικά: Άξονες γνωστικού περιεχομένου: Αριθμοί και πράξεις, Μετρήσεις, Γεωμετρία, Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων-Στατιστική, Λόγοι και αναλογίες, Εξισώσεις.

Γλώσσα: Άξονες γνωστικού περιεχομένου: Κατανόηση κειμένου, Γλωσσικές ασκήσεις, Παραγωγή γραπτού λόγου (με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων)

Αγγλικά: Άξονες γνωστικού περιεχομένου: Κατανόηση κειμένου, γραμματικές ασκήσεις και ασκήσεις λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού λόγου (με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων).

 • Όσον αφορά μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καντά, δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο.
 • Όσον αφορά μαθητές άλλων σχολείων απαιτείται η προσκόμιση, την συγκεκριμένη ημέρα, διαβατηρίου ή κάποιου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του μαθητή. Φωτοτυπία αυτού/αυτών θα παραμείνει στο αρχείο του σχολείου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 και μετά θα καταστραφεί.
 • Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν το αργότερο έως τις 7/6/2024.
 • Επίσης, γονείς και μαθητές έχουν τη δυνατότητα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, να δουν το γραπτό που τους ενδιαφέρει, εάν επιθυμούν
 • Δύο επιτηρητές ανά μάθημα
 • Διαφορετικοί εισηγητές
 • Δύο διαφορετικοί διορθωτές
 • Κάλυψη του ονοματεπώνυμου του μαθητή, όπως ακριβώς και στις Πανελλαδικές, για λόγους δεοντολογίας.

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή της, πιέζοντας εδώ το αργότερο έως τις 24/4/2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της αξιολόγησης παρακαλούνται οι μαθητές να έρθουν οπωσδήποτε 20-30 λεπτά νωρίτερα, δηλαδή από 8:50-9:00.

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά χορηγούμε υποτροφίες για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μαθητές που επιτυγχάνουν σε γραπτές εξετάσεις τις οποίες διενεργούν τα Εκπαιδευτήρια Καντά μέσα στο μήνα Μάιο. Οι υποτροφίες ισχύουν για όσο διάστημα οι μαθητές διαφαλίζουν υψηλές επιδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία Γυμνασίου-Λυκείου.