Δήλωση Συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για τις υποτροφίες του σχολικού έτους 2022-2023 έχει ολοκληρωθεί.

Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές περεταίρω αιτήσεις, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται και στη σελίδα υποτροφίες – γενικές πληροφορίες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο)

Παρακαλώ συμπλήρωσε τους διαγωνισμούς που έχεις συμμετάσχει, τις εξωσχολικές δραστηριότητες που κάνεις, καθώς επίσης τα ενδιαφέροντά σου (για παράδειγμα: μουσική, αθλητισμός, ξένες γλώσσες, θέατρο, γλώσσα, επιχειρηματολογία, εθελοντισμός, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, πληροφορική, κλπ).ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

(συμπληρώνεται από το γονέα)

Λάβαμε το αίτημά σας επιτυχώς!

Ευχαριστούμε!