“Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό”

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για γονείς με θέμα “Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό”

Σάββατο 20 Απριλίου 2024 18.00-20.00

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ολοκληρωθεί!

Λάβαμε το αίτημά σας επιτυχώς!

Ευχαριστούμε!