Δημοσιογραφία

Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας συμπεριλαμβάνεται στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα και είναι μία σημαντική δραστηριότητα του Σχολείου μας μέσα από την οποία οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου δημιουργούν τη σχολική μας εφημερίδα, την «Καντάδα». Οι μαθητές μας, ως ανερχόμενοι δημοσιογράφοι, μαθαίνουν να συνεργάζονται υπεύθυνα, να παίρνουν συνεντεύξεις και να γράφουν άρθρα, να αναλαμβάνουν ρόλους και αρμοδιότητες, να αξιολογούν και να δημοσιεύουν άρθρα συμμαθητών τους άλλων τάξεων του Γυμνασίου, του Δημοτικού και του Λυκείου. Έτσι, με καθοδήγηση,  συνεργασία και προσπάθεια δημιουργείται κάθε νέο τεύχος!

Οι μαθητές μας συμμετέχουν – και κάποιες φορές διακρίνονται – σε διαγωνισμούς σχολικών εντύπων και στηρίζουν αδιάκοπα τον δημοσιογραφικό όμιλο με τη δημιουργικότητα και την ευρηματικότητα τους! 

Δείτε παρακάτω μερικά τεύχη της σχολικής μας εφημερίδας!