Δημιουργία εφημερίδων από τους μαθητές μας!

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού «1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης» οι μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου μας, δημιούργησαν ειδικές εκδόσεις των εφημερίδων «Μικρή Καντάδα» και «Καντάδα»

Μικρή Καντάδα

Ειδική έκδοση για τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση

Καντάδα

Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό «1821-2021: Αγγίζοντας τα ίχνη μιας Επανάστασης»