Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Γυμνάσιο 2023-2024

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Γυμνασίου. (έτος αναφοράς: 2023-2024)

Λύκειο 2023-2024

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Λυκείου. (έτος αναφοράς: 2023-2024)

Δημοτικό 2022-2023

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Δημοτικού. (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Γυμνάσιο 2022-2023

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Γυμνασίου. (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Λύκειο 2022-2023

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Λυκείου. (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Νηπιαγωγείο 2021-2022

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Νηπιαγωγείου. (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Δημοτικό 2021-2022

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Δημοτικού. (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Γυμνάσιο 2021-2022

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Γυμνασίου. (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Λύκειο 2021-2022

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Λυκείου. (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Νηπιαγωγείο 2020-2021

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Νηπιαγωγείου. (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Δημοτικό 2020-2021

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Δημοτικού. (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Γυμνάσιο 2020-2021

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Γυμνασίου. (έτος αναφοράς: 2020-2021)