Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης

Δημοτικό 2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Δημοτικού. (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Γυμνάσιο 2020-2021

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Γυμνασίου. (έτος αναφοράς: 2020-2021)